1. Majitelia
  2. Údržba
  3. Servisy

TOYOTA SLOVENSKO

INFORMÁCIA PRE SERVISY

Linka technickej pomoci TCE-SK 0850 500 100

Hovory sú spoplatnené podľa cenníka vášho operátora

Zaisťuje

  • Poradenskú činnosť pri riešení technických problémov vozidiel Toyota a Lexus

Technická dokumentácia