1. Spoločnosť
 2. Kariéra

NAŠE SERVISNÉ SLUŽBY

NAŠE SERVISNÉ SLUŽBY

 • Klampiarske práce
 • Elektrikárske práce –  montáž alarmov 
 • Digitálna geometria
 • Pneuslužby - vyvažovanie pneumatík, predaj pneumatík, plnenie pneumatík
 • Príprava vozidiel na STK a vykonanie STK
 • Diagnostické práce
 • Servisné prehliadky
 • Kompletná oprava po havárii
 • Montážne kúrenia
 • Montážne zádušné
 • Predajne dielov a príslušenstva
 • Ručné umytie a čistenie auta – od 45€ s DPH
 • Zapožičanie vozidla  od 24€ s DPH/ deň

 

 

Objednávky na servis:

a on-line servisu.