1. Spoločnosť
  2. Kariéra

NÁHRADNÉ VOZIDLÁ

Ak oprava vášho vozidla nie je na počkanie, každý servis vám ponúkne prenájom náhradného vozidla alebo alternatívne riešenie odvozu zo servisu, napr. odvoz do zamestnania alebo domov a spätné vyzdvihnutie po ukončení prehliadky alebo opravy. Počas celej opravy – od prevzatia vozidla preberacím technikom až po jeho odovzdanie po oprave je vaše vozidlo chránené ochrannými poťahmi sedadiel.