1. Elektrifikovaný
  2. Vodík
  3. Budúcnosť

Budúcnosť

Vodíková spoločnosť

Predstavou Toyoty je vytvárať komplexné riešenia, ktoré v blízkej budúcnosti poslúžia nielen na pohon bezpečných, hospodárnych a ekologických vozidiel, ale aj zásobovanie celých komunít. Práve toto je cesta k ochrane našich prírodných zdrojov. Sme presvedčení, že vodík je dokonalé palivo, ktoré nám pomôže dosiahnuť a prekročiť cieľ nulových emisií.

Celosvetová vodíková stratégia

Japonsko v roku 2017 ako prvé na svete pripravilo tzv. vodíkovú stratégiu. Na podobných projektoch dnes pracuje väčšina krajín sveta. Praktické zavádzanie vodíka bolo rozdelené do troch fáz:

×

FÁZA 1
2020–2024

• Využitie vodíka v doprave
• Rozvoj infraštruktúry na čerpanie vodíkového paliva
• Autobusy a nákladné vozidlá poháňané vodíkom

×

FÁZA 2
2025–2030

• Rozširovanie vodíka do ďalších odvetví: železničná doprava, námorná doprava
• Sieť vodíkových čerpacích staníc pre verejnosť

×

FÁZA 3
po 2030

• Vývoj syntetických palív založených na vodíku s neutrálnym vplyvom na životné prostredie
• Ďalšia popularizácia vodíkovej technológie v leteckej a námornej doprave

Rozvoj infraštruktúry

Toyota Mirai

Podľa odborníkov z celého sveta by do roku 2030 mal počet vodíkových čerpacích staníc narásť stonásobne zo 450 na 45 000.

Čo môže vodík vlastne poháňať?

Oproti technológii čisto elektrického pohonu, ktorá sa spolieha na ťažké batérie, sa vodíkové palivové články vďaka svojej nízkej hmotnosti uplatnia v ťažkej nákladnej doprave, nákladných lodiach, lietadlách aj domácnostiach.

Automobily

Automobily

Autobusy

Autobusy

Nákladné vozidlá

Nákladné vozidlá

Lode

Lode

Vlaky

Vlaky

Lietadlá

Lietadlá

Domy a budovy

Domy a budovy

Mestá

Mestá

Vodík v súčasnosti

Získajte ďalšie informácie o aktuálne používaných a budúcich vozidlách na vodík, ktoré sa pohybujú po cestách, na mori a dokonca aj na Mesiaci.

×

H2. City Gold

Mestský autobus poháňaný palivovým článkom z Toyoty Mirai. Dojazd: 400 km. Výroba v Portugalsku.

×

PORTAL Project

Ťažké americké nákladné vozidlo so schopnosťou nonstop jazdy (24/7). Dojazd: 500 km.

×

Energy Observer

Dokonale ekologický katamarán, ktorý si vyrába vodík pre palivový článok z vody a vzdušného kyslíka s využitím slnečnej energie.

×

FC Lunar Cruiser

Mesačné vozidlo zostrojené v spolupráci Toyoty a Japonskej kozmickej agentúry JAXA, poskytujúce dojazd až 10 000 km.

Viac o vodíkovej technológii